Kundvagn

Integritetspolicy

På https://znakegrips.com tar vi din integritet på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

INHÄMTNING

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker oss på nätet, genomför köp direkt av oss eller genom någon av våra återförsäljare.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig.
Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller om du besöker någon av våra webbsidor.
Vi kan även komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in är:

Person- och kontaktinformation, Betalningsinformation, Finansiell information, Kommunikation mellan dig och znakegrips.com, Information om beteende och geografisk positionering vid besök på våra webbsidor.

BETALNINGAR

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

TREDJE PART

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos znakegrips.com samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig.
Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part.
Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag.
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter:

Myndigheter – znakegrips.com kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

LAGRINGSTID

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

 

RÄTTIGHETER

Privatpersoner har rätt att mot en administrativ avgift på 50 SEK få information om vilka personuppgifter znakegrips.com behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Kontakta vår kundservice för fler instruktioner hur znakegrips.com administrativt hjälper dig med dessa rättigheter på contact@znakegrips.com

 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns på denna URL.

Days :
Hours :
Minutes :
Seconds

KÖP 5 x 1-pACK
FÅ 30% OFF